Bilder från städdagen 19 oktober 2013

 

Foto: Carola Carlsson

 

 

Vi var ca 15 personer som hjälpte till att få fint på klubben

 

 

Bilder