Bilder från årsmötet 2014

.

Johan Eriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

 

 

Bilder