Bilder från årsmötet 2010

Kerstin delade ut certifikat till Yvonne och Hildur som blivit klara med sin utbildning till Allmänlydnadsinstruktör

    

Susanne, Helén och Jörgen avtackades för sin tid i styrelsen

         

Gun tackade sina flickor för gott samarbete i serveringen

Cissi fick rosett för LPII

    

Helena fick pris för att de blivit Svensk Spårchampion

Cissi tar emot vandringspriset för klubbmästare i bruks

    

Helena tar emot Zitas vandringspris för bästa brukshund

Cissi tar emot vandringspriset för bästa Allroundhund

   
         

Efter mötet hade vi auktion på klubbkläder som vi haft liggande. Det var mycket trevligt med många skratt.

På årsmötet avtäcktes ett minneskollage om Bruks & IPO SM 2009.

Kom ut till klubben och kolla. Det finns även en pärm med bilder från denna fantastiska helg.

 

 

 

Bilder